Shopping Bag
Jasper Bia Tube Bikini
Jasper Bia Tube Bikini
Jasper Bia Tube Bikini
Jasper Bia Tube Bikini
Jasper Bia Tube Bikini
View Larger

Jasper Bia Tube Bikini

Inspired by lush, tropical vegetation, Jasper s vibrant green hue captures the essence and beauty of one of nature ost beautiful colors.

Jasper Bia Tube Top
Jasper Bia Tube Top
$98.00 $68.60
Jasper Bia Tube Bottom
Jasper Bia Tube Bottom
$98.00 $68.60
  • Select Bottom Cut
  • Full
  • Brasilian