Shopping Bag
Jaipur Liz Bikini
Jaipur Liz Bikini
Jaipur Liz Bikini
Jaipur Liz Bikini
View Larger

Jaipur Liz Bikini

A beautifully vibrant hue of magenta, Jaipur will brighten up your wardrobe in a sophisticated way.

Jaipur Liz Top
Jaipur Liz Top
$112.00
  • S
  • M
  • L
  • D
Size Chart
Jaipur Basic Bottom
Jaipur Basic Bottom
$92.00
  • XS
  • S
  • M
  • L
Size Chart
  • Select Bottom Cut
  • Full